Friends (2004) Vietnamese Subtitles


Follows the lives of six 20-something friends living in Manhattan.

Release:

IMDB: 9

Genders: Comedy, Romance

Countries: USA

Time: 22 min

Updated: 3 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
3 years ago
Framerate
Files
1
File Size
13.2KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

ss03 tap 17

Create By
Fallen_Angel
Comment

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Friends S10E17-18 The Last One(1080p x265 Joy).Vietnamese one year ago 1 19.7KB Mình chỉnh sửa một vài chỗ từ sub của bạn asdfghjkl911115.
Vietnamese Friends S01E02 2 years ago 1 12.1KB vietsub by T.H.A
Vietnamese Friends.S10.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 17 251.8KB Mình tổng hợp lại sub của bạn AngryMen và bạn asdfghjkl911115 cho các bạn dễ down. Trọn bộ 18 tập bản mHD BluRay :D
Vietnamese Friends.S09.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 23 348.9KB Mình tổng hợp lại sub của bạn asdfghjkl911115 cho các bạn dễ down. Trọn bộ 24 tập bản mHD BluRay :D
Vietnamese Friends.S10E17E18.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 24.9KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Kết Thúc Season 10!
Vietnamese Friends.S10E04.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 15.5KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S10E05.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 3 44.4KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S10E15.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.7KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S10E16.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 2 30.7KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S10E13.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.8KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S10E14.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 14.6KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S10E11.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 18.6KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S10E12.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 17.8KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S10E10.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.1KB Chỉnh sửa từ sub của quangdung1980@gmail.com và sub Eng chuẩn + timing cho bản Epik
Vietnamese Friends.S10E09.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.4KB Chỉnh sửa từ sub của quangdung1980@gmail.com và sub Eng chuẩn + timing cho bản Epik
Vietnamese Friends.S10E08.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.4KB Chỉnh sửa từ sub của quangdung1980@gmail.com và sub Eng chuẩn + timing cho bản Epik
Vietnamese Friends.S10E07.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.3KB Chỉnh sửa từ sub của quangdung1980@gmail.com và sub Eng chuẩn + timing cho bản Epik
Vietnamese Friends.S10E06.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.5KB Chỉnh sửa từ sub của quangdung1980@gmail.com và sub Eng chuẩn + timing cho bản Epik
Vietnamese Friends.S10E03.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 3 40.5KB Chỉnh sửa từ sub của quangdung1980@gmail.com và sub Eng chuẩn + timing cho bản Epik
Vietnamese Friends.S10E02.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.9KB Chỉnh sửa từ sub của quangdung1980@gmail.com và sub Eng chuẩn + timing cho bản Epik
Vietnamese Friends.S10E01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 14.5KB Chỉnh sửa từ sub của quangdung1980@gmail.com và sub Eng chuẩn + timing cho bản Epik
Vietnamese Friends.S09E23.E24.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 27.8KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Kết Thúc Season 9!
Vietnamese Friends.S09E22.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 15.8KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E21.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 16KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E19.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 15.6KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E20.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 0B Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E17.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 15.2KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E18.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 14.9KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E16.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 14.5KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E15.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 14.8KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E13.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 18.3KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E14.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 14.6KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E11.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 15.1KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E12.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 14.8KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E10.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 14.1KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E09.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.3KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S09E07.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 15.6KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn! Đã edit, thanks các bạn.
Vietnamese Friends.S09E08.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 15.1KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S09E05.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 14.7KB Tình hình là máy mình bị hư nên việc resyn và upload sub sẽ chậm ít nhất là 3 4 ngày mong các bạn thông cảm :((
Vietnamese Friends.S08.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 24 264.5KB Mình tổng hợp lại sub của bạn asdfghjkl911115 cho các bạn dễ down. Trọn bộ 24 tập bản mHD BluRay :D
Vietnamese Friends.S07.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 24 259.4KB Mình tổng hợp lại sub của bạn asdfghjkl911115 cho các bạn dễ down. Trọn bộ 24 tập bản mHD BluRay :D
Vietnamese Friends.S06.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 20 211.9KB Mình tổng hợp lại sub của bạn asdfghjkl911115 cho các bạn dễ down. Trọn bộ 25 tập bản mHD BluRay :D
Vietnamese Friends.S05.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 24 257.2KB Mình tổng hợp lại sub của bạn asdfghjkl911115 cho các bạn dễ down. Trọn bộ 24 tập bản mHD BluRay :D
Vietnamese Friends.S04.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 24 297.7KB Mình tổng hợp lại sub của bạn asdfghjkl911115 cho các bạn dễ down. Trọn bộ 24 tập bản mHD BluRay :D
Vietnamese Friends.S03.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 25 323.7KB Mình tổng hợp lại sub của bạn asdfghjkl911115 cho các bạn dễ down. Trọn bộ 25 tập bản mHD BluRay :D
Vietnamese Friends.S02.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 24 281.4KB Mình tổng hợp lại sub của bạn asdfghjkl911115 cho các bạn dễ down. Trọn bộ 24 tập bản mHD BluRay :D
Vietnamese Friends.S01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 24 303.9KB Mình tổng hợp lại sub của bạn hayboracvaothung và bạn asdfghjkl911115 cho các bạn dễ down. Trọn bộ 24 tập bản mHD BluRay :D
Vietnamese Friends.S09E02.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.5KB
Vietnamese Friends.S09E04.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.9KB
Vietnamese Friends.S09E03.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.8KB
Vietnamese Friends.S09E01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.5KB
Vietnamese Friends.S08E24.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.5KB Dành cho các bạn FA. Chống chỉ định với người đã có gấu!
Vietnamese Friends.S08E21.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.8KB
Vietnamese Friends.S08E23.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.1KB
Vietnamese Friends.S08E22.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.8KB
Vietnamese Friends.S08E19.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.3KB
Vietnamese Friends.S08E20.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.7KB
Vietnamese Friends.S08E17.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.9KB
Vietnamese Friends.S08E18.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.6KB
Vietnamese Friends.S08E15.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.1KB
Vietnamese Friends.S08E16.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 9.6KB
Vietnamese Friends.S08E13.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.7KB
Vietnamese Friends.S08E14.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 241B
Vietnamese Friends.S08E11.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.8KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S08E12.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.7KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S08E09.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.1KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S08E08.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.1KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S08E07.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.3KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S08E10.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 2 48KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S08E06.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.5KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S08E05.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.7KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S08E03.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.2KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S08E04.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.6KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Kết Thúc Season 9!
Vietnamese Friends.S08E02.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.7KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S08E01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11KB Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại.
Vietnamese Friends.S07E15.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.6KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E23.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E24.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 9.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn! Kết Thúc Season 7! Quên chúc mừng năm mới luôn!!
Vietnamese Friends.S07E19.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.1KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E20.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E22.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E21.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 9.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E16.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E12.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Đã Fix Sub cám ơn 2 bạn hieuzozo2402 và tranduc1102 đã đóng góp ý kiến.
Vietnamese Friends.S07E17.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E18.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.6KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E14.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.1KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E12.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 9.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E13.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.3KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E11.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E07.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E08.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E10.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E09.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.6KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E06.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E05.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E04.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E03.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E02.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.6KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S07E01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E09.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E12.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.3KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E11.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E14.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E13.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E15.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E10.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E16.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E17.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E19.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E18.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E20.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E21.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E23.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.7KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E25.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 9.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E22.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.6KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E24.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E07.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.1KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E08.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E05.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E06.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E04.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E03.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E02.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S06E01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E23.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E24.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 9.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn! // Kết thúc Season 5
Vietnamese Friends.S05E22.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E21.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E19.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E20.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E18.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E17.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E15.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.7KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E16.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E13.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E14.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E11.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E12.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.3KB Resyn. || Mình resyn sub từ Season 2 đến sub này, nếu có sai sót chỗ nào(lệch time, chưa dich hết.v.v..) thì gửi Email hoặc tin nhắn, mình sẽ cố gắng sửa sớm nhất để đóng thành pack theo từng Season 1, Cảm ơn Email/Facebook: hoahong_tinhyeu12002@yahoo.com
Vietnamese Friends.S05E09.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E10.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E08.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.1KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E07.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E05.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E06.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.1KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E03.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E04.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.6KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.3KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S05E02.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E24.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn! // Kết thúc Season 4. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau (hoặc tuần sau nữa)
Vietnamese Friends.S04E23.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E22.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E21.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E19.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.7KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E20.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.1KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E18.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.3KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E17.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E15.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E16.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E13.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E14.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 2 25.1KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E12.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 14.3KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E11.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E10.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E09.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.7KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E07.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E08.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E06.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.6KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E05.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.6KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E04.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.6KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E03.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E02.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.6KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S04E01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E23.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E24.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.6KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E25.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn! P.S: Kết thúc Season 3!
Vietnamese Friends.S03E22.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E21.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E20.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 2 40.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E19.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 2 39.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E18.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.1KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E17.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.7KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E16.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E15.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E14.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E13.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E11.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 14KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E09.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.5KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E10.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.7KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E08.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E04.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.9KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E07.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.4KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E02.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.8KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E03.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E06.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.1KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E05.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.7KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S03E01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.2KB Resyn. Nếu có sai sót chỗ nào các bạn có thể comment phía dưới. Mình sẽ chỉnh sửa lại. Cám ơn!
Vietnamese Friends.S02E24.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.2KB Resyn. Kết thúc Season 2
Vietnamese Friends.S02E23.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.6KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E21.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.5KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E22.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.9KB Resyn
Vietnamese Friends.S01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 23 290.4KB Sửa các lỗi chính tả. Đủ bộ cho 24 tập season 1 Dành cho bản Bluray. Bạn khác sync dùng season 2 nha. mình hết dung lượng ổ cứng đê tải rồi.
Vietnamese Friends.S01E19.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.6KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn dtminh87 (My@). cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E21.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.6KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn dtminh87 (My@). cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E20.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.5KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn dtminh87 (My@). cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S02E19.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.3KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E20.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.4KB Resyn
Vietnamese Friends.S01E18.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.3KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn dtminh87 (My@). cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E17.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.8KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn dtminh87 (My@). cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E15.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.6KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn dtminh87 (My@). cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E16.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.3KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn dtminh87 (My@). cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S02E18.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.6KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E17.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.9KB Resyn
Vietnamese Friends.S01E14.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.5KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn dtminh87 (My@). cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E13.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.8KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn tuanvt89. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E11.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.8KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn Fallen_Angel. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E12.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 2 29.1KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn Fallen_Angel. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S02E15.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.3KB resyn
Vietnamese Friends.S02E16.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.6KB Resyn
Vietnamese Friends.S01E10.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.5KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn Fallen_Angel. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E09.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn Fallen_Angel. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E08.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.2KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn Fallen_Angel. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S02E13.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.4KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E14.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.6KB Resyn
Vietnamese Friends.S01E07.720p.BluRay.nHD.x264-NhaNc3 3 years ago 1 12.3KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn Fallen_Angel. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S02E11.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.4KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E12.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.4KB Resyn
Vietnamese Friends.S01E06.720p.BluRay.nHD.x264-NhaNc3 3 years ago 1 12.9KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn Fallen_Angel. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E05.720p.BluRay.nHD.x264-NhaNc3 3 years ago 1 12.8KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn Fallen_Angel. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S02E10.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.8KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E09.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.5KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E08.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.6KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E07.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.5KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E05.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.7KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E06.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 10.9KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E04.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.9KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E03.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.1KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E02.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 12.2KB Resyn
Vietnamese Friends.S02E01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 11.4KB Resyn
Vietnamese Friends.S01E01.mHD.BluRay.DD5.1.x264-EPiK 3 years ago 1 13.7KB Resyn lại để khớp với phim hơn
Vietnamese Friends.S01E04.720p.BluRay.nHD.x264-NhaNc3 3 years ago 1 14KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn Fallen_Angel. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E03.720p.BluRay.nHD.x264-NhaNc3 3 years ago 1 12.3KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn Fallen_Angel. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E02.720p.BluRay.nHD.x264-NhaNc3 3 years ago 1 12.7KB Dành cho bản Bluray, sync từ sub của bạn Fallen_Angel. cảm ơn bạn nhiều.
Vietnamese Friends.S01E01.720p.BluRay.nHD.x264-NhaNc3
Friends.S01E01.720p.Blu-Ray.DD5.1.x264-BS
3 years ago 2 32.1KB Sync và chỉnh sửa cho khớp với bản bluray.
Vietnamese Friends.S08E01.The.One.After.'I.Do'-AEN 3 years ago 1 11.1KB khớp với bản torrent trọn bộ 44G trên isohunt.com, thepiratebay.se
Vietnamese Friends.7x01-Saints 3 years ago 1 10.6KB sửa từ pđ của laudaisoi. Sửa lỗi ngữ cảnh chính tả lặt vặt,khớp với bản torrent trọn bộ 44G
Vietnamese Friends S8 tổng hợp 3 years ago 23 269.4KB Resync time khớp với bản Fshare http://www.fshare.vn/folder/TFT5R7XNDT
Vietnamese Friends S10 tổng hợp 3 years ago 34 452.9KB Sub Eng và Viet. Nên dùng KMPlayer để load 2 sub cùng lúc khi xem phim. Cảm ơn anh quangdung đã dịch season này
Vietnamese Friends S7 DVDrip 3 years ago 23 269.8KB Resync time khớp với bản Fshare. http://www.fshare.vn/folder/TFT5R7XNDT
Vietnamese 02 Friends second season - vietsub 3 years ago 2 291.7KB Tong hop phu de Friend Season 02
Vietnamese Friends[10x1718] The Last One 3 years ago 1 23KB uncut - LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c - Vậy là tôi giữ đúng lời hứa nhé. Tạm biệt mọi người. Have Fun!
Vietnamese Friends[10x16] The One With Rachels Going Away Party 3 years ago 1 12.5KB uncut - LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c - Vậy là chỉ còn hai tập nữa nhé. Tập sau hơi dài, hẹn mọi người Chủ Nhật sau nhé! Have Fun!
Vietnamese Friends[10x14] The One Where Estelle Dies 3 years ago 1 12.1KB uncut - LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c - Hàng lại về nhé. Sắp hết phim roài. Have Fun!
Vietnamese Friends[10x14] The One With Princess Consuela 3 years ago 1 13.4KB uncut - LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c - Mọi người đừng bắt chiếc Phoebe nhé :D. Ngất. Lại thêm một người nữa sắp ra đi :( . Have Fun! (Vote for good sub nhé!).
Vietnamese Friends[10x13] The One Where Joey Speaks French 3 years ago 1 12.7KB uncut - LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c - Hàng lại về đây! Chết ngất với vụ tiếng Pháp của Joey. :D Have fun!
Vietnamese Friends[10x12] The One With Phoebes Wedding 3 years ago 1 17.4KB uncut - LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c - Hàng mới về nhé! Have Fun!
Vietnamese Friends[10x10] The One Where The Stripper Cries 3 years ago 1 15.7KB uncut - LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c - Nóng hổi vừa thổi vừa xơi nhé! Have Fun!
Vietnamese Friends[10] Up li t E01E10 3 years ago 10 134.4KB uncut - LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c - Lần up này coi như mình "tái bản" nhé. Mình đã tự đính chính lại một số lỗi trong những sub trước của mình, đặc biệt là ở những tập đầu tiên (VD: lỗi chính tả, lỗi câu, lỗi dịch ... và nhiều lỗi ngớ ngẩn khác :D). Chỉnh thế nào cũng sẽ không hết lỗi. Mong các bạn thông cảm nhé. Have Fun!
Vietnamese Friends[10x10] The One Where Chandler Gets Caught 3 years ago 1 12.7KB uncut - LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c - Định nghỉ mấy hôm, nhưng hơi tò mò nên chiến luôn E10. Đừng quên vote sub! Have Fun!
Vietnamese Friends[10x09] The One With The Birth Mother 3 years ago 1 13.7KB uncut - LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c - Have Fun! Mình lại nghỉ vài ngày nhé! :D
Vietnamese Friends.S09E23.S09E24.The.One.in.Barbados.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 30.7KB Cuối cùng cũng xong, mặc dù có người post rồi nhưng thôi cứ up cho đủ bộ
Vietnamese Friends[10x01]The One After Joey and Rachel Kiss 3 years ago 1 14.3KB uncut - Mình up bản dịch của mình cho đủ bộ :D. Chỉ là vì bản của akita thì lỗi phông còn của prettyboy4144 thì hình như không khớp với bản uncut mà mọi người đang có. Have Fun! LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c
Vietnamese Episodes 1-12 subtitles 3 years ago 12 170.2KB từ tập 1 đến tập 12:D
Vietnamese Episodes 13-24 3 years ago 12 187.3KB trọn bộ sub việt(13-24) của các bác trên đã rename theo bản link torrent,rất thích hợp cho các bạn thích ăn sẵn như mềnh:D
Vietnamese Friends[10x07] The One With The Late Thanksgiving 3 years ago 1 12.9KB uncut - Hàng mới về nhé. Định tranh thủ chiến American Pie - Reunion. Chiến được 3/4 thì có bác bên PĐV post rồi. Hic. Lại trở lại với Friends. Have Fun !!!. Đừng quên vote sub (nếu thấy good) :D . LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c
Vietnamese Friends[10x07] The One With The Home Study 3 years ago 1 13.4KB uncut - Hình như chưa đến 2 ngày nhé. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c
Vietnamese Friends[10x06] The One With Rosss Grant 3 years ago 1 14.2KB uncut - vote for good sub - sau tập này mình nghỉ một hai ngày nhé. Sau đó lại chiến tiếp. Have Fun!!! LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c
Vietnamese Friends[10x05] The One Where Rachels Sister Babysits 3 years ago 1 15KB uncut - Sub tốt thì vote good nhé, chỗ nào chưa đúng thì góp ý cho mình sửa. Have Fun! LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c
Vietnamese Friends[10x03] The One With The Cakeuncut 3 years ago 1 13.7KB uncut - Chúc cả nhà vui vẻ nhé! LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c
Vietnamese Friends[10x03] The One With Rosss Tan uncut 3 years ago 1 11.8KB uncut - buồn cười thằng Ross vãi ... LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c
Vietnamese Friends[10x02] The One Where Ross Is Fine 3 years ago 1 13.6KB uncut - Lần đầu mình thử dịch sub, mọi người cùng ném đá để mình sửa nhé :D (chúc dzui!). LINK: http://up.4share.vn/d/7446404540404d4c
Vietnamese Friends[10x01]The One After Joey and Rachel Kiss 3 years ago 1 15.2KB Tập này vui ghê
Vietnamese FriendsNinth Season 2002 S9x23-24 3 years ago 1 25.3KB chờ lâu wa' nên dịch lun, chuc moi nguoi xem fim vui ve
Vietnamese fs1001uc.xvid.VN.akita 3 years ago 1 12.3KB Have fun :D mình bây giờ đã không còn thời gian dịch sub friends nữa :( chúc các bạn luôn vui vẻ với Friends ^^
Vietnamese Friends season 7 ep 23-24 3 years ago 1 24.5KB syn khớp với các bản 85mb
Vietnamese Friends.S09E22.The.One.with.the.Donor.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 16KB tập 23-24 hơi dài nên các đồng chí cứ từ từ mà nghiền ngẫm nhé :D
Vietnamese Friends.S09E21.The.One.with.the.Fertility.Test.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 15.6KB sắp hết SS 9 rồi ! Chán thế :(
Vietnamese Friends.S09E20.The.One.with.the.Soap.Opera.Party.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 15.8KB đang thực tập tốt nghiệp. Bác nào đã kinh qua ngành ngoại thương cho e hỏi tí nhỉ @@
Vietnamese Friends.S09E19.The.One.with.Rachels.Dream.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 15.8KB blahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Vietnamese Friends.S09E17.The.One.with.the.Memorial.Service.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 14KB 2-5 vui vẻ cả nhà :))
Vietnamese Friends.S09E16.The.One.with.the.Boob.Job.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 14.3KB cm nhiệt tình nào !!!
Vietnamese Friends.S09E15.The.One.with.the.Mugging.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 13.1KB Có vẻ chưa có nhiều người xem đến tập này nhỉ @@
Vietnamese Friends[9x12]The One With Phoebes RatsUncut Fix lai sub cua binkool127 3 years ago 1 15.1KB Thanks binkool127. Fix lại bản dịch theo bản uncut
Vietnamese Friends.S09E14.The.One.with.the.Blind.Dates.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 12.7KB
Vietnamese Friends[9x13]The One Where Monica Sings 3 years ago 1 17.3KB
Vietnamese Friends[9x12]The One With Phoebes Rats 3 years ago 1 14KB hy vọng là ko bị lỗi font
Vietnamese Friends[9x18]The One with the Lottery 3 years ago 1 14.7KB Fix lại font từ sub của binkool127
Vietnamese Friends[9x11]The One Where Rachel Goes Back to Work 3 years ago 1 15.2KB Fix lại font từ sub của binkool127
Vietnamese Friends[9x11]The One Where Rachel Goes Back to Work 3 years ago 1 13KB được hay ko mọi ng` cho comment nha
Vietnamese Friends[9x18]The One with the Lottery 3 years ago 1 12.5KB thử dịch 1 tập, nếu thấy đc thì comment ủng hộ mình nha
Vietnamese Friends.S09E10.The.One.with.Christmas.in.Tulsa.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 12KB ...................................................................................
Vietnamese Friends.S09E07.The.One.with.Rosss.Inappropriate.Song.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 13.6KB
Vietnamese Friends.S09E06.The.One.with.the.Male.Nanny.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 18.9KB
Vietnamese Friends.S09E05.The.One.with.Phoebes.Birthday.Dinner.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 15.8KB 3h sáng @@
Vietnamese Friends.S09E04.The.One.with.the.Sharks.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 15.7KB few!!!!!!!!!
Vietnamese Friends.S09E03.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 15.7KB sao lượt download ít thế nhỉ :( Mà chẳng ai cm cho tớ 1 câu :(
Vietnamese Friends.S09E02.UNCUT.RERiP.DVDRip.XviD-SiSO 3 years ago 1 13.9KB Sorry vì sub tập 1 nhé ^^
Vietnamese Friends.S08E23.S08E24.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 24.7KB thế là xong SS 8 ^^ !!! Yay me !!!
Vietnamese Friends.S08E21.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 12.6KB
Vietnamese Friends.S08E19.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 11.9KB Ăn tết vui vẻ nhà bà con ^^
Vietnamese Friends.S08E22.The.One.Where.Rachel.Is.Late-VIE 3 years ago 1 11.4KB
Vietnamese Friends.S08E20.The.One.With.The.Baby.Shower-AEN 3 years ago 1 14.9KB
Vietnamese Friends.S08E18.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 12.3KB Happy New Year !!!! Chúc mọi người 1 năm mới mạnh khỏe để đồng hành với bộ phim này ^^
Vietnamese Friends.S08E17.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 11.5KB Iam tired .................
Vietnamese Friends.S08E16.DVDRip.SAINTS 3 years ago 1 10.3KB I can do this!!!I can do this!!!I can do this!!!I can do this!!!I can do this!!!
Vietnamese Friends.S08E15.DVDRip.SAINTS 3 years ago 1 12.9KB feels like nobody loved me until you loved me ...
Vietnamese Friends.S08E14.DVDRip.SAINTS 3 years ago 1 11.8KB I'm feeling high ........
Vietnamese Friends.S08E13.DVDRip.SAINTS 3 years ago 1 11.6KB Tuần này mình thi nên chắc 1 tuần 1 sub thôi ^^
Vietnamese Friends.S08E12.DVDRip.SAINTS 3 years ago 1 12.5KB ^^
Vietnamese Friends.S08E11.DVDRip.SAINTS 3 years ago 1 13.5KB Hơi chậm trễ ^^ Have fun.
Vietnamese Friends.S08E10.DVDRip.SAINTS 3 years ago 1 13.2KB mới dịch tiếp ss8. mọi người ủng hộ nhé :D
Vietnamese Friends.Season.07.DVDRip.XviD-SAiNTS Tổng hợp sub S07, cám ơn các bạn đã dịch! 3 years ago 4 0B
Vietnamese Tap 22 Friends SS07 3 years ago 1 12.6KB
Vietnamese Tap 21 Friends SS07 3 years ago 1 10.4KB
Vietnamese Tap 23-24 Friends SS07 3 years ago 1 23.8KB
Vietnamese Friends[7x18]The One with Joeys Award 3 years ago 2 25.2KB sync từ sub của dtminh87 cho khớp bản 80mb
Vietnamese Friends[7x20]The One with Rachels Big Kiss 3 years ago 1 13.4KB sync từ sub của dtminh87 cho khớp bản 80mb
Vietnamese Friends[7x19]The One with Ross and Monicas Cousin 3 years ago 1 12.1KB sync từ sub của dtminh87 cho khớp bản 80mb
Vietnamese Friends[7x17]The One with the Cheap Wedding Dress 3 years ago 2 25.2KB sync từ sub của dtminh87 cho khớp bản 80mb
Vietnamese Friends[7x16]The One with the Truth About London 3 years ago 1 16.5KB sync từ sub của dtminh87 cho khớp bản 80mb
Vietnamese Tap 20 Friends SS07 3 years ago 1 13.4KB
Vietnamese Tap 19 Friends SS07 3 years ago 1 12.1KB
Vietnamese Friends S01E02 3 years ago 1 12.8KB
Vietnamese FriendsS01E01 3 years ago 1 16KB
Vietnamese Tap 17 Friends SS07 3 years ago 1 11.6KB
Vietnamese Tap 18 Friends SS07 3 years ago 1 13.8KB
Vietnamese Tap 16 Friends SS07 3 years ago 1 16.6KB
Vietnamese Friends[7x14]The One Where They All Turn Thirty 3 years ago 1 12KB
Vietnamese Friends S8-E08 3 years ago 1 11KB
Vietnamese Friends S8-E07 3 years ago 1 10.3KB
Vietnamese FriendsSS8-E06 3 years ago 1 10.5KB
Vietnamese FriendsSS8-E04..E05 3 years ago 2 20.1KB
Vietnamese Friends.S08E03 3 years ago 1 11.6KB
Vietnamese Friends.S08E02 3 years ago 1 10.1KB
Vietnamese Friends.S08E01.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 11.8KB mình bắt đầu từ SS 8 nhé,mong mọi người ủng hộ.
Vietnamese Friends.S07E15.TOW.Joeys.New.Brain. 3 years ago 1 15.1KB Sync từ sub của v_tam_huynh cho khớp bản 80mb
Vietnamese Friends.S07E12.TOW.Theyre.Up.All.Night 3 years ago 1 10.4KB Sync từ sub của Akita cho khớp bản 80mb
Vietnamese Friends[7x14]The One Where They All Turn Thirty 3 years ago 1 11KB
Vietnamese Friends.S07E15.TOW.Joeys.New.Brain 3 years ago 1 15.2KB chúc vui vẻ
Vietnamese FriendsFifth Season 1998 3 years ago 23 276.4KB Mình tổng hợp sub trên subcene cho tiện download
Vietnamese FriendsSixth Season 1999 3 years ago 23 298.8KB Minhg tổng hợp lại sub trên đây cho các bạn dễ down,tks những bạn đã dịch nha
Vietnamese friends 7 .14 Friends.S07E14.TOW.They.All.Turn.Thirty 3 years ago 1 11.7KB mong mọi ng ủng hộ
Vietnamese Friends.S07E12.TOW.Theyre.Up.All.NightS 3 years ago 1 10.4KB
Vietnamese Friends[7x13]The One Where Rosita Dies.Eng-Syned 3 years ago 1 15KB sync lại từ sub của laudaisoi cho khớp với bản SAINTS
Vietnamese Friends[7x13]The One Where Rosita Dies 3 years ago 1 13.3KB
Vietnamese Friends.S04 3 years ago 23 279.2KB Mình tổng hợp sub trên subcene cho tiện download
Vietnamese Friends.S03 3 years ago 25 316.1KB Minhg tổng hợp lại sub trên đây cho các bạn dễ down,tks những bạn đã dịch nha
Vietnamese Friends[7x11]The One With All The Cheesecakes 3 years ago 2 37.5KB Phụ đề của Akita Syns lại cho bản 80m
Vietnamese Gxc.Friends.7x11-Saints-UDS.avi 3 years ago 1 12.1KB sub việt chuẩn đây, sorry các bạn chắc do mình vội quá nên up nhầm :D
Vietnamese Friends[7x10]The One with the Holiday Armadillo 3 years ago 1 12.3KB
Vietnamese Friends[7x07]The One with Ross Library Book.Eng-Syned 3 years ago 3 40.6KB sync lại từ sub của laudaisoi cho khớp với bản SAINTS, bạn laudaisoi để mình dịch tập 10 và 11 cho nhé :D
Vietnamese Friends[7x09]The One with All the Candy 3 years ago 1 12.1KB
Vietnamese Friends[7x08]The One Where Chandler Doesnt Like Dogs 3 years ago 1 12.3KB
Vietnamese Friends[7x07]The One with Ross Library Book 3 years ago 1 11.8KB
Vietnamese Gxc.Friends.7x06-Saints-UDS 3 years ago 1 13KB Bản dịch của AkitA
Vietnamese Friends[7x06]The One with the Nap Partners 3 years ago 1 12.1KB
Vietnamese Gxc.Friends.7x05-Saints-UDS 3 years ago 1 11.5KB Syns lại từ sub của laudaisoi
Vietnamese Gxc.Friends.7x04-Saints-UDS.avi 3 years ago 1 11.5KB Syns lại từ sub của laudaisoi
Vietnamese Friends.S06E22.TOW.Pauls.the.Man 3 years ago 2 44.3KB
Vietnamese Friends.S06E20.TOW.Mac.and.C.H.E.E.S.E 3 years ago 4 58KB món quà nhân đợt nghỉ lễ cho các bạn ^.^
Vietnamese Friends.S06E18.TOW.Ross.Dates.a.Student 3 years ago 2 24.5KB đây là 2 tập 18-19 của phần 6, và có lẽ cũng là 2 tập cuối cùng mình dịch của bộ này,
Vietnamese Friends.S06E17.TOW.Unagi 3 years ago 1 10.1KB mình mới đổi nick yahoo, bạn nào có thắc mắc gì thì liên lạc qua yahoo này nhe : akita_199x@yahoo.com
Vietnamese Friends.S06E15-16.TO.That.Could.Have.Been 3 years ago 1 23.6KB chúc vui ^.^
Vietnamese Friends.S06E12.TOW.The.Joke 3 years ago 3 37.3KB Sub từ tập 12-14 các bạn nhé.
Vietnamese Friends[7x05]The One with the Engagement Picture 3 years ago 1 12.9KB
Vietnamese Friends[7x04]The One with Rachels Assistant 3 years ago 1 11.5KB
Vietnamese Friends.S06E11.TOW.The.Apothecary.Table.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS.eng 3 years ago 1 12.7KB
Vietnamese Friends.S06E10.TOW.The.Routine.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS.eng 3 years ago 1 12KB
Vietnamese friends ss7 ep1-3 cua laudaisoi retiming lai cho hop voi ban UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS 3 years ago 3 32.9KB
Vietnamese Friends.S06E01.TO.After.Vegas.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS.eng 3 years ago 9 110.7KB đây là sub cho 9 tập đầu phần 6 các bạn nhé, hiện mình đang khá mệt mỏi nên chưa thể tiếp tục dịch được, hy vọng sau tết mình lại có thể làm tiếp, chúc các bạn 1 năm mới vui và nhiều niềm vui ^^
Vietnamese Friends[7x03]The One with Phoebes Cookies 3 years ago 1 0B
Vietnamese Friends[7x02]The One with Rachels Book 3 years ago 2 49.8KB
Vietnamese Friends[7x01]The One with Monicas Thunder 3 years ago 1 10.9KB
Vietnamese Friends S05E20 3 years ago 1 20.7KB
Vietnamese Friends S05E19 3 years ago 1 12.5KB
Vietnamese Friends S05E16 3 years ago 1 12.4KB
Vietnamese Friends S05E17 3 years ago 1 11.9KB
Vietnamese Friends S05E18 3 years ago 1 14.2KB
Vietnamese Friends S05E14 3 years ago 1 11.9KB
Vietnamese Friends S05E14 3 years ago 1 11.9KB
Vietnamese Friends S05E15 3 years ago 1 11.2KB
Vietnamese Friends S05E13 3 years ago 1 11.9KB
Vietnamese Friends S05E11 3 years ago 1 11.8KB
Vietnamese Friends S05E12 3 years ago 1 12KB
Vietnamese Friends S05E09 3 years ago 1 10.6KB
Vietnamese Friends S05E10 3 years ago 1 11.1KB
Vietnamese Friends.S05E07.DVDrip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 10.3KB
Vietnamese Friends.S05E08.DVDrip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 10.1KB
Vietnamese Friends.S04E21.TOW.The.Invitations.Akita 3 years ago 3 39.7KB 4 tap cuoi cua ss 4 :D
Vietnamese Friends.S05E06.DVDrip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 10.6KB
Vietnamese Friends.S05.E05.The.One.With.The.Kips 3 years ago 1 12KB mình đang up season 5 lên mediafire, do tốc độ hơi chậm nên mới đến được tập 3, vậy bạn nào muốn down thì vao link này nhé : http://www.mediafire.com/?7abzbs69vwb67 nếu bị subscene xóa link thì gọi mình qua yahoo yuki_l0v3_akai, mình sẽ gửi link cho các bạn :D
Vietnamese Friends.S05.E04 3 years ago 1 12.7KB Mình đang tuyển người cho dự án hoàn thành sub bộ phim này, vậy rất mong bạn nào có hứng thú thì liên hệ với mình qua Yahoo: yuki_l0v3_akai hoặc vào trang web www.vuaphim.us.
Vietnamese FriendsS05EP03Hundredth 3 years ago 1 10.1KB Mình đang tuyển người cho dự án hoàn thành sub bộ phim này, vậy rất mong bạn nào có hứng thú thì liên hệ với mình qua Yahoo: yuki_l0v3_akai hoặc vào trang web www.vuaphim.us.
Vietnamese Friends.S05.E02.The.One.With.All.The.Kissing.Akita 3 years ago 1 13.1KB
Vietnamese FriendsS05EP01After Ross Says Rachel 3 years ago 1 12KB
Vietnamese Friends.S04E21.TOW.The.Invitations.Akita 3 years ago 3 46.4KB Dạo này mình khá bận nên không up sub được thường xuyên nữa, sau đợt này có lẽ mình sẽ nghỉ khoảng 1 tháng, khi nào trở lại mình sẽ up season 5 cho đủ bộ :D cảm ơn các bạn đã ủng hộ thời gian qua
Vietnamese Friends.S04E17.TOW.The.Free.Porn.Akita 3 years ago 4 45.2KB Sub từ tập 17-20, hafe fun :D mình vẫn đang tìm người giúp dịch bộ này, các bạn liên hệ yahoo yuki_l0v3_akai nhé ^^
Vietnamese Friends.S04E15.TOW.All.the.Rugby.Akita 3 years ago 1 12KB MÌnh muốn tìm người cùng giúp đỡ mình dịch bộ này, bạn nào có ý thích thì liên hệ với mình qua yahoo nhé :D yuki_l0v3_akai rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Vietnamese Friends.S04E16.TOW.The.Fake.PartyAkita 3 years ago 1 12.1KB MÌnh muốn tìm người cùng giúp đỡ mình dịch bộ này, bạn nào có ý thích thì liên hệ với mình qua yahoo nhé :D yuki_l0v3_akai rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Vietnamese Friends.S04E14.TOW.Joeys.Dirty.Day.Akita 3 years ago 1 12.8KB MÌnh muốn tìm người cùng giúp đỡ mình dịch bộ này, bạn nào có ý thích thì liên hệ với mình qua yahoo nhé :D yuki_l0v3_akai rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
Vietnamese Friends.S04E13.TOW.Rachels.Crush.Akita 3 years ago 1 12KB Have fun :D
Vietnamese FriendsSeason4e11.Akita 3 years ago 1 12.7KB Đã fix lại font, các bạn xem thử xem sao nhé :D
Vietnamese FriendsSeason4e12.Akita 3 years ago 1 12.2KB Đã fix lại font, các bạn xem thử xem sao nhé :D
Vietnamese Friends.S04E12.TOW.The.Embryos.Akita 3 years ago 1 10.5KB Hiện mình đang rỗi nên sẽ cố gắng 2 ngày 1 tập :D
Vietnamese Friends.S04E11.TOW.Phoebes.Uterus.Akita 3 years ago 1 10.9KB Mình bắt đầu dịch tiếp từ đây, mong các bạn ủng hộ và góp ý.
Vietnamese ss04 tap 10 3 years ago 1 12.7KB My@
Vietnamese ss04-tap 9 3 years ago 1 13.2KB My@
Vietnamese SS04-C8 3 years ago 1 12.4KB my
Vietnamese ss04-tap 7 3 years ago 1 12.9KB My@
Vietnamese ss04-tap 6 3 years ago 1 12KB My@
Vietnamese ss04-tap 5 3 years ago 1 12.3KB My@
Vietnamese FriendsSeason 1.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS 3 years ago 21 260.3KB Tổng hợp lại sub season 1 trên subscene.
Vietnamese ss04-tap 3 3 years ago 1 11.9KB My@
Vietnamese SS04-Chap 4 3 years ago 1 10.7KB my
Vietnamese 402.Vie-Syned 3 years ago 1 10KB Retime từ sub của zeroasd. Thank bác đã dịch
Vietnamese ss03-tap 25 3 years ago 1 13KB My@
Vietnamese ss03-tap 24 3 years ago 1 13.8KB My@
Vietnamese ss03-tap 23 3 years ago 1 13.5KB My@
Vietnamese 402.Vie-Syned 3 years ago 1 11KB srr, tớ dạo này gần vào học rồi nên bận quá, vậy nên xin phép rút lui nhe, hẹn khi nào rảnh tớ sẽ quay trở lại
Vietnamese Friends.S04E01.UNCUT.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 10.1KB Chỉnh từ sub của zeroasd
Vietnamese SS03-Chap 22 3 years ago 1 13.3KB my
Vietnamese SS03-Chap 21 3 years ago 1 14.2KB my
Vietnamese SS03-Chap20 3 years ago 1 13.2KB my
Vietnamese Friends SS04 Ep01 chinh lai font ban cua zeroasd 3 years ago 1 8.7KB
Vietnamese 401FriendsSeason 4Episode 01The One With The Jellyfish 3 years ago 1 7.5KB
Vietnamese ss03-tap19 3 years ago 1 12.9KB My@
Vietnamese ss03 tap 18 3 years ago 1 0B
Vietnamese ss03 tap 17 3 years ago 1 13.2KB
Vietnamese ss03 tap 16 3 years ago 1 12.9KB
Vietnamese ss03 tap 15 3 years ago 1 12.8KB
Vietnamese ss03 tap 14 3 years ago 1 12.2KB Subteam Fallen_Angel
Vietnamese ss03 tap 13 3 years ago 1 12.6KB Subteam Fallen_Angel
Vietnamese ss03 tap 12 subteam FALLEN-ANGEL 3 years ago 1 12.9KB
Vietnamese ss03 tap11 Subteam FALLEN-ANGEL 3 years ago 1 13.8KB
Vietnamese ss03 tap 10 Subteam FALLEN-ANGEL 3 years ago 1 13.7KB
Vietnamese ss03 tap 9 Subteam FALLEN-ANGEL 3 years ago 1 0B
Vietnamese ss03- tap 8 Subteam FALLEN-ANGEL 3 years ago 1 12.5KB
Vietnamese ss03-tap07 3 years ago 1 13.5KB My@
Vietnamese ss03-tap06 3 years ago 1 11.4KB m
Vietnamese ss03-tap05 3 years ago 1 11.5KB My@
Vietnamese SS03tap 4 3 years ago 1 12.4KB My@
Vietnamese SS02.tap24 3 years ago 1 12.7KB My@
Vietnamese SS02.tap23 3 years ago 1 12.6KB My@
Vietnamese SS02.tap22 3 years ago 1 13KB My@
Vietnamese SS02.tap21 3 years ago 1 13.3KB My@
Vietnamese SS02.tap20 3 years ago 1 14.1KB My@
Vietnamese SS02.tap19 3 years ago 1 13.2KB My@
Vietnamese SS02.tap18 3 years ago 1 12.7KB My@
Vietnamese SS02.tap17 3 years ago 1 12.3KB My@
Vietnamese SS02.tap16 3 years ago 1 13.6KB My@
Vietnamese SS03tap 3 3 years ago 1 11.8KB My@
Vietnamese Friends.S02E15.UNCUT.DVDrip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 9.9KB
Vietnamese SS03tap 2 3 years ago 1 12.4KB My@
Vietnamese SS02.tap15 3 years ago 1 9.9KB My@
Vietnamese SS03tap 1 3 years ago 1 12.1KB My@
Vietnamese Friends.S02E14.UNCUT.DVDrip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 11.6KB
Vietnamese Friends.S02E1213.UNCUT.DVDrip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 21.2KB Tập 12-13
Vietnamese Friends S01 E09 DVDrip 3 years ago 1 10.7KB Dịch bởi www.eckshop.net
Vietnamese Friends S01 E07 DVDrip 3 years ago 1 11.1KB Dịch bởi www.eckshop.net
Vietnamese Friends S01 E08 DVDrip 3 years ago 1 10.5KB Dịch bởi www.eckshop.net
Vietnamese Friends S01 E06 DVDrip 3 years ago 1 12.4KB Dịch bởi www.eckshop.net
Vietnamese Friends.S02E11.UNCUT.DVDrip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 12.3KB
Vietnamese Friends.SS2.10 3 years ago 1 12.2KB My@
Vietnamese Friends.S02E10.UNCUT.DVDrip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 12.4KB Dịch tiếp từ tập 10
Vietnamese Friends.SS2.09 3 years ago 1 11.4KB My@
Vietnamese Friends.SS2.08 3 years ago 1 11.5KB My@
Vietnamese Friends.SS2.07 3 years ago 1 10.9KB My@
Vietnamese Friends.SS2.06 3 years ago 1 10.8KB My@
Vietnamese Friends.SS2.05 3 years ago 1 11.2KB My@
Vietnamese Friends.SS2.04 3 years ago 3 38.1KB My@
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E24.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 11.3KB My@
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E23.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 10.5KB My@
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E22.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 10.7KB My@
Vietnamese Gxc.M.Friends-s01e21-UDSGxc.Buddies.S01E21.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 11KB My@
Vietnamese Gxc.Friends-S08-E01-UDS 3 years ago 1 9.2KB Lần đầu dịch sub mong ace thông cảm
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E20.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 11.4KB My@
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E19.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 11.4KB My@
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E18.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 10.7KB My@
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E16.S01E17.DVDRip.UNCUT.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 20.2KB My@
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E15.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 10.7KB My@
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E14.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 10.3KB My@
Vietnamese Friends.S02E03.UNCUT.DVDrip.XviD-SAiNTS neu ok thi minh dich tiep 3 years ago 1 12.1KB
Vietnamese Friends.S02E01.UNCUT.DVDrip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 11.8KB
Vietnamese Friends.S02E02.UNCUT.DVDrip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 9.7KB Dịch thử :D
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E13.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 13KB
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E12.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 12.1KB
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E11.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 14.1KB
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E10.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 13.8KB
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E09.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 12KB Edit hoàn chỉnh
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E08.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 12.3KB Edit xong :)
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E07.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 12.2KB Edit hoàn chỉnh
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E05.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 12.4KB Edit hoàn chỉnh
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E06.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 14KB edited..thanks disaster
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E04.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 13.6KB Edit hoàn chỉnh
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E03.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 12.4KB Đã edit lại
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E02.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 12.8KB Đã edit lại hoàn chỉnh
Vietnamese Gxc.Buddies.S01E01.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS-UDS 3 years ago 1 15.4KB (Edit lại rùi thanks tta269)
Vietnamese Friends.S08E09.UNCUT.DVDRip.XviD-SAiNTS 3 years ago 1 12.9KB Starring Brad Pitt
Vietnamese Friends.S1.E1.The First One.vn.datpdichvn 3 years ago 1 13.8KB

Subtitle Preview

1
00:00:04,204 --> 00:00:06,764
Tớ có thể xem vài chuyện hài không?

2
00:00:06,973 --> 00:00:09,271
Đây là tờ New York Times.

3
00:00:09,476 --> 00:00:12,445
Được rồi, thế tớ có thể xem vài chuyện hài không?

4
00:00:13,213 --> 00:00:15,704
Này tớ tưởng Ross dẫn các cậu đi xem bóng.

5
00:00:15,982 --> 00:00:19,179
- Đúng thế. Ch
Loading...