Futurama (2003) Vietnamese Subtitles


Fry, a pizza guy, is accidentally frozen in 1999 and thawed out New Year's Eve 2999.

Release:

IMDB: 8.6

Genders: Sci-Fi, Comedy, Animation

Countries: USA

Time: 22 min

Updated: 3 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
3 years ago
Framerate
Files
1
File Size
10.5KB
Language
Vietnamese
Release Type
Telesync
Relase Info:

Futurama.S02-E20.vietsub

Create By
dantepro195
Comment
Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Futurama - S01E04 - Love's Labours Lost In Space [dd] one year ago 1 11.2KB #Casvine
Vietnamese Futurama - S01E03 - I, Roommate [dd] one year ago 1 10.2KB #Casvine - update link full 13 tập Season 1: https://goo.gl/1bypKk
Vietnamese Futurama - S01E01 - Space Pilot 3000 [dd] one year ago 1 8.9KB Link phim full season 1: https://drive.google.com/uc?id=0B2BBRFSXh8tdNkpvQ2o4dnlzUW8&export=download Chỉnh sửa, cải thiện ngữ pháp lại sub của Dante. #Casvine
Vietnamese Futurama.S03-E11.vietsub 2 years ago 1 11.7KB
Vietnamese Futurama.S03-E06.vietsub 3 years ago 1 11.2KB Translated by True Ham
Vietnamese Futurama.S03-E07.vietsub 3 years ago 1 10.8KB Translated by Vũ Đức Vượng
Vietnamese Futurama.S01-E04.vietsub 3 years ago 1 13.8KB
Vietnamese Futurama.S01-E03.vietsub 3 years ago 1 12.2KB
Vietnamese futurama.E03xE04.parasites_lost 3 years ago 1 9.8KB
Vietnamese Futurama.S01-E02.vetsub 3 years ago 1 10.6KB http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S01-E01.vietsub 3 years ago 1 10.3KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S03-E02.vietsub 3 years ago 1 10.1KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S03-E01.vietsub 3 years ago 1 8.8KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789 sub team https://www.facebook.com/pages/H%E1%BB%99i-nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-th%C3%ADch-Futurama/969180723144996?fref=ts
Vietnamese Futurama.S02-E20.vietsub 3 years ago 1 10.5KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S02-E20.vietsub 3 years ago 1 10.5KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789
Vietnamese Futurama.S02-E19.vietsub 3 years ago 1 12.8KB Download phim tại đây http://vn-sharing.net/forum/showthread.php?t=34789

Subtitle Preview

1
00:00:07.373 --> 00:00:09.443
Anthology of lnterest 1

2
00:00:31.413 --> 00:00:32.687
Tin tốt, tất cả mọi người!

3
00:00:32.973 --> 00:00:37.603
Phát minh mới của tôi cho phép hoạt động
thiết bị từ khoảng cách rất xa.

4
00:00:37.853 --> 00:00:40.367
Tôi gọi nó là "ngón tay-dài."

5
00:00:40.613 --> 00:00:41.932
Quan sát.

Loading...