Game Night Vietnamese Subtitles


Release:

IMDB:

Time: min

Updated: 5 months ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
5 months ago
Framerate
Files
1
File Size
56.5KB
Language
Vietnamese
Release Type
N/A
Relase Info:

Game.Night.2018. All Bluray

Create By
Jedi
Comment
Dịch từ bản tiếng Anh. Các bạn đừng xóa Credit. Thansk. Jedi Knight- HDVietNam

List other Vietnamese Subtitle

Vietnamese Game.Night.2018. All Bluray 5 months ago 1 56.5KB Dịch từ bản tiếng Anh. Các bạn đừng xóa Credit. Thansk. Jedi Knight- HDVietNam

Subtitle Preview

1
00:00:41,360 --> 00:00:44,750
Whoo!
Dịch bởi Jedi Knight, HDVietNam

2
00:00:44,840 --> 00:00:47,035
Ai quan tâm tới chiến thắng nào?
Hãy lấy đồ uống đi

3
00:00:47,720 --> 00:00:49,199
Chơi đi nào

4
00:00:49,280 --> 00:00:51,748
Merkins, để lấy đồ uống cho anh
Anh nữa, Borgs

5
00:00:51,840 --> 00:00:53,671
Tôi đang khát

Loading...