Leave No Trace Vietnamese Subtitles


Leave No Trace

Release:

IMDB:

Time: min

Updated: 7 months ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
7 months ago
Framerate
Files
1
File Size
23.1KB
Language
Vietnamese
Release Type
Blu-ray
Relase Info:

Leave No Trace (2018)

Create By
21_Carol
Comment
Dịch bởi pc21

Subtitle Preview

1
00:02:31,027 --> 00:02:31,861
Con xin.

2
00:02:36,991 --> 00:02:39,494
Gỗ này làm bùi nhùi tốt lắm bố.

3
00:02:44,666 --> 00:02:45,583
Con làm tốt lắm.

4
00:03:39,304 --> 00:03:40,138
Cảm ơn bố.

5
00:04:44,494 --> 00:04:45,328
Nhìn này bố.

6
00:04:47,372 --> 00:04:48,498
Chà.

7
00:04:48,498 --> 00:04:50,490
Loading...