The Hiding Place (1977) Bulgarian Subtitles


Corrie and Betsie ten Boom are middle-aged sisters working in their father's watchmaker shop in pre-WWII Holland. Their uneventful lives are disrupted with the coming of the Nazis. ...

Release:

IMDB: 7.6

Genders: Drama, War, History

Countries: USA

Time: 150 min

Updated: 3 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
3 years ago
Framerate
23.976
Files
1
File Size
37.9KB
Language
Bulgarian
Release Type
N/A
Relase Info:

The Hiding Place 1975-bul

Create By
zalmen
Comment

List other Bulgarian Subtitle

Bulgarian The Hiding Place 1975-bul 3 years ago 1 37.9KB

Subtitle Preview

1
00:00:10,477 --> 00:00:14,896
Òîâà å èñòèíñêà èñòîðèÿ. Òÿ å èçâàäêà
îò äîêóìåíòèòå è ëè÷íèòå ìåìîàðè

2
00:00:14,948 --> 00:00:18,051
Loading...