The Walking Dead: Webisodes (2014) Polish Subtitles


A web-series spin-off of "The Walking Dead."

Release:

IMDB: 8.1

Genders: Sci-Fi, Drama, Horror

Countries: English

Time: 8 min

Updated: 3 years ago

Loading...
Loading...

Subtitle Info

Updated
3 years ago
Framerate
Files
1
File Size
1.1KB
Language
Polish
Release Type
N/A
Relase Info:

The Walking Dead Web05 Torn ApartStep Mother 720p Web-DL AAC-2.0x264

Create By
Golboth
Comment

Subtitle Preview

{0}{45}.:: GrupaHatak.pl ::.
{61}{121}T³umaczenie ze s³uchu:|Igloo666
{121}{157}Korekta:|k-rol
{182}{242}Synchro: Golboth®|¤¤¤ serialeatv.blogspot.com ¤¤¤
{242}{372}{Y:i}Dzieñ rozpocz¹³ siê pogrzebem.|Straciliœmy z³ot¹ rybkê.
{424}{489}Msza odby³a siê wokó³ muszli.
{545}{634}Ca³y czas myœlê,|¿e nied³ugo siê obudzê
{667}{729}i na nowo zacznê ten dzieñ.
{758}{875}Billy nadal bêdzie ¿y³.|Wszystko wróci do normalnoœci.
Loading...